Header Image
De Gouden Aankooptis! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning

Leaseauto

Leaseauto uitkiezen? Ga naar www.directlease.nl en bereken on-line de leaseprijs voor je leaseauto.

Direct Lease is een snel groeiende internationale leaseauto maatschappij die van oudsher via internet zaken doet. Direct Lease is onderdeel van de Nederlandse Kroymans Corporation.

In de toekomst kunt u hier meer informatie vinden omtrend de leaseauto en alles wat daaromheen speelt.

Leasevormen


Full operational lease
Dit is de meest gebruikte leasevorm. Het bedrijf dat de leaseauto levert zorgt voor het complete beheer van uw wagenpark. Zaken zoals aanschaf, afschrijving, rente, onderhoud, belasting en verzekering worden door leaseauto bedrijf geregeld. U hoeft alleen nog maar de leaseauto uit te zoeken.

Netto operational lease
Deze leasevorm is in grote lijnen gelijk aan full operational lease. U zorgt alleen zelf voor de operationele zaken zoals het onderhoud en de verzekering. Eventueel kunnen diverse operationele zaken in overleg wel in het contract worden opgenomen.

Financiƫle lease
De naam zegt het al: hierbij wordt alleen het door u aangekochte door het leaseauto bedrijf gefinancierd. U zoekt de leaseauto van uw keuze uit, rekent de BTW af met de leverancier en het leaseauto bedrijf financiert het netto investeringsbedrag.

Short lease
De oplossing voor een tijdelijke vervoersbehoefte of voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. U least een auto uit de vloot van het leaseauto bedrijf voor een korte periode (aantal maanden). Tussentijds kunt u het contract kostenloos opzeggen.

Deelcontracten
Wilt u een leaseauto naar uw keuze dan kunt u een deelcontract afsluiten. Het leaseauto bedrijf deelt dan een 3 jaars contract bijvoorbeeld in 3 periodes van 1 jaar: de 1e periode betaalt u wat meer dan de 2e en 3e periode, maar u kunt wel steeds na 1 jaar het contract kostenloos opzeggen.

Onderhouds- en beheercontracten
Hierbij regelt het leaseautobedrijf alleen de operationele zaken van uw wagenpark. Dit kan bestaan uit alleen een tankpas tot de gehele zorg van uw wagenpark. U maakt hierbij gebruik van de schaalgrootte van het leaseautobedrijf; dus extra scherpe onderhoudstarieven en kortingsafspraken met diverse importeurs en reparatiebedrijven.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning